Klachtenregeling

Als organizer van Remindset doe ik mijn uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heb je onverhoopt toch een klacht? Laat het mij snel weten, zodat ik je klacht kan verhelpen. Mochten we er onderling toch niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de NBPO-klachtencommissie. 

Kort samengevat ziet de klachtenprocedure er als volgt uit: 

  • Ben je onverhoopt niet tevreden over 1 van mijn organizing diensten? Neem z.s.m. contact met mij op, zodat ik kan kijken hoe ik je klacht kan wegnemen. Wil je formeel een klacht indienen? Breng mij dan uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de begeleiding schriftelijk op de hoogte van de aard en motivering van je klacht. Ik stuur je dan binnen 1 week een bevestiging van ontvangst en binnen 4 weken een inhoudelijke reactie. Uiteraard zal ik je klacht vertrouwelijk behandelen. 
  • Ben je ontevreden over de manier waarop ik je klacht heb behandeld? Neem dan binnen 4 weken na ontvangst van mijn inhoudelijke reactie contact op met de klachtencommissie van de NBPO, de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers, waarbij Remindset sinds 2022 is aangesloten. Deze onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit mr. G. Schikhof (voorzitter), mw. V. le Coq-Pors en dhr. W. Prins. Je kunt hen bereiken door een mail te sturen t.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie via info@nbpo.nl. 
  • Je klacht wordt door de klachtencommissie alleen in behandeling genomen als je: 1) eerst hebt geprobeerd er samen met ons uit te komen; 2) jouw klacht binnen 4 weken na de organizing sessie, opleiding of training schriftelijk hebt gemeld, 3) en duidelijk omschrijft waartegen en waarom je bezwaar maakt en welke oplossing je graag wenst. 
  • Direct na binnenkomst van je klacht stuurt de klachtencommissie jou en mij een ontvangstbevestiging van je klacht. De klachtencommissie nodigt jou en mij uit om beide kanten van het verhaal te horen. De klachtencommissie beoordeelt daarna of je klacht gegrond is en je recht hebt op compensatie. Deze compensatie kan nooit hoger zijn dan de kosten van de werkafspraak, waarop de klacht betrekking heeft. • Binnen 4 weken doet de klachtencommissie uitspraak. Deze uitspraak is bindend voor Remindset.